Inhoudsopgave boek ‘De (m)ulo: onderwijswereld en jeugdcultuur.’

 1. Van elite- naar massaonderwijs
 2. De hoofdmeester en het doorstroomadvies in de zesde klas. (Met een portret van een muloschoolhoofd)
 3. Vluchtroute voor meisjes. (Met een portret van een muloleerling)
 4. Van naoorlogse bouwval tot onderwijspaleis
 5. Krachtenveld van de school
 6. Het religieuze kompas
 7. Explosie aan religieus getinte lesboeken
 8. Kweekschool: ‘Universiteit van de armen’. (Met een portret van een biologieleraar)
 9. Arbeidsvoorwaarden en werkdruk
 10. Status en voorbeeldfunctie.  (Met een portret van een tekenleraar)
 11. Didactiek: voorspelbaarheid
 12. Pedagogiek: kort houden en discipline bijbrengen. (Met een portret van een muloleerling)
 13. Wiskundeknobbel of talenbrein?
 14. Mulomeisjes en hun leraressen
 15. Wonderen en martelaren
 16. Cultuur op het mulomenu
 17. Buitenschoolse activiteiten
 18. Mini-samenleving en leefwereld
 19. Ontmoetingsplaats en verliefdheid. (Met een portret van een muloleerling)
 20. Openheid en democratisering
 21. Klassen in de klas
 22. Kansengelijkheid
 23. Voorlichting studie en beroep
 24. Examenkoorts
 25. Examenopgaven 1967
 26. Plankenvrees
 27. Portret van een muloleerling
 28. Op het kruispunt van carrièrekeuzes
 29. Drie carrières van stapelaars
 30. Niveau van het vervolgonderwijs en beroepssectoren
 31. Sociale mobiliteit tussen de generaties
 32. Meningen en ervaringen over het mulo-onderwijs