Maatschappijleer

Maatschappijleer. In de pfd’s hieronder vind je zowel lesideeën als lessenseries. De jaartallen, CBS-cijfers e.d. zijn helaas gedateerd omdat ze afkomstig zijn uit de jaren tachtig en negentig. Dat wil niet zeggen dat de didactische aanpak verouderd is! Los van het feit dat de teksten soms  informatief zijn en tijdloos. Maatschappelijke vraagstukken komen namelijk vaak in een iets andere vorm weer terug. Dat de teksten zijn geschreven in de ‘spelling’ van de jaren tachtig, zal je meteen opvallen. De documenten geven meteen ook een indruk van de thema’s die in die jaren actueel waren.

Didactische aanpak. Kenmerkend voor de hier verzamelde opdrachten is, wat ik de gecontroleerde zelfwerkzaamheid van de leerling noem. Deze manier van verwerken berust op verantwoorden en het monitoren van de voortgang door de docent. De aanpak in de bijlage met de titel ‘logboek’, is daarvan een bewijs. In het materiaal vind je ook voorbeelden van een werkwijze hoe je van de dorre, verplichte lesstof meer motiverende (groeps)opdrachten kunt maken.

Niveau en doelgroep. De opdrachten en teksten zijn gemaakt voor de meao-leerlingen niveau 4 van het oude mbo-onderwijs in de leeftijd van 16 t/m 20 jaar. Deels zijn het opdrachten en teksten voor maatschappijleer deels voor de specifieke uitstroom variant met de naam ‘Administratief-juridisch medewerker openbaar bestuur /  zakelijke dienstverlening’. Het materiaal is te gebruiken vanaf havo drie en hoger.

Klik op een pdf om deze te openen: 

Oprichten van een bedrijf. (Omzetten van taaie lesstof naar zelfwerkzaamheid).

Opdracht politieke besluitvorming gemeente

Opdracht bezuinigen op gemeentebegroting

Onderzoek media en roddelpers

Management van een bedrijf. (Omzetten van taaie lesstof in zelfwerkzaamheid)

Logboek bij het maken van werkstukken

Gemeente. Onderwijs en achterstandenbeleid

Economische stelsel en verzorgingsstaat

Armoedebeleid van gemeenten

Actualiteiten opdracht