Publicaties

Babyboomers. Hun roomse vorming. (1945-1970). 

Babyboomers verhaalt over een verloren landschap. Het boek reconstrueert met fraaie anekdotes de geloofsopvoeding tussen 1945 – 1970 binnen de Roomse Familie. Het blijft niet steken bij nostalgische herinneringen over de katholieke (huishoud)school, Okki en Taptoe of de schoolmis. Dit boek legt een leerplan bloot van de gouden driehoek: kerk, gezin en onderwijs. De uitgekiende socialisatietechnieken leerden deze roomse cultuur aan en slepen de kennis in. Toch verdampte het geloof. De beatmis werd het sluitstuk en het symbool van de opvoeding van de babyboomers. Met de vele unieke foto’s is de publicatie een feest voor het oog.

Jaar van uitgave: 2017.
ISBN: 978-94-022-3889-1
Verkrijgbaar bij uitgeverij: www.boekscout.nl


Verreikende Duitse Ontmoetingen

De roman´Verreikende Duitse Ontmoetingen´ vertelt het waar gebeurde levensverhaal van twee jongemannen die vanaf 1943 in de nazi-oorlogsindustrie tewerkgesteld zijn. In een militaristische omgeving houden beide Oostenbeekers zich staande, terwijl ze beseffen met hun werk de oorlog te rekken. De fabriek en het kamp bieden een levendige, internationale cultuur. Ze ontmoeten Françaises en strijden om de gunst van Madeleine. Nol is de hoofdpersonen in dit boek. Hij is de zoon van Gerard Bronsbeek, een van beide  tewerkgestelde vrienden. In zijn jeugd hoorde Nol al over de gebeurtenissen in de oorlog en dat zijn vader, voor zijn huwelijk in 1950,  zijn vrouw “alles had opgebiecht”. Alles wijst erop dat zijn romance de France met Madeleine tot een buitenechtelijk kind voerde. Nol spoort de bejaarde Madeleine op. Het boek lezenswaardig voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis en relatie met onze oosterburen.

Jaar van uitgave: 2015
Uitgegeven in eigen beheer


Krachtvolk. Leven en werken van een puttenmakersgezin (1902 – 1965)

Het boek Krachtvolk toont de sociale geschiedenis van het gezin van een puttenmaker in Oosterbeek. Dit ambacht zorgde voor de drinkwatervoorziening door het graven van waterputten, groef en onderhield de beer- en bezinkputten. Het gezin van zestien personen ziet de bestaansgrond bedreigd door de aanleg van de waterleiding en riolering. Het gezin kende een grote mate van zelfvoorziening (varkens, moestuin) en slaat zich door de economische crisis van de dertiger jaren. In 1944 moeten ze vanwege de operatie Market Garden van de geallieerden evacueren en treffen ze na het bereiken van de vrede een doodgebloed, totaal vernietigd Oosterbeek aan

Jaar van uitgave: 2012
Uitgegeven in eigen beheer

Overige publicaties:

– Schoolstraat 23 (1955 -1966). Cultuur in de jaren vijftig en zestig.

– Video’s over het thema: “Bedrijfscultuur in Duitsland / Betriebskultur in den Niederlanden” zijn te vinden: http://www.lerende-euregio.com/media/133071/videosyoutube-de-nl%202014.pdf

– Detailhandel – Einzelhandel. Woordenboek Duits- Nederland

– Dvd “Innovative Didaktik im berufllichen Unterricht in den Niederlanden erklärt für Deutsche”

– Deutsch-Niederländisches Wörterbuch für Bauarbeiter / Nederlands-Duits Woordenboek voor bouwvakkers

– Berufsbildung – Arbeitsmarkt – Projektmanagement / Beroepsonderwijs – Arbeidsmarkt – Projectmanagement.

– Diverse maatschappijleerboeken: PMV-modulen, PMB-modulen en Thema’s Maatschappijleer