Inhoudsopgave:

Inleiding

Dankwoord

Episode: De kinderjaren 1916-1929

1. Arbeiderslevens

2. Zelfvoorziening

3. Het wassende water

4. Slachtmaand

5. Volksbuurt

Episode: Crisistijd 1929-1940

6. Leven met de wereldcrisis

7. De eerste verdiensten

8. Vrijetijdsbesteding

Episode: Tweede Wereldoorlog en Wederopbouw 1940-1953

9. Liefde in oorlogstijd

10. Het is voorbij met de uitkienerij

11. Sociaal en cultureel leven

12. De harde werkelijkheid

13. Een andere werkelijkheid

Episode: Op weg naar bekendheid 1953-1963

14. Zélf doen is je eerst verdiende geld

15. Groots en meeslepend

16. Verbinding met Zuid

17. Verguisd, geroemd, geëerd

18. Vreemde eend in de bijt

19. Voor de duvel niet bang

20. Creatief op vakantie

Episode: Conflict in Rheden 1963-1967

21. Jantje van Rheden

22. De Muur

23. Dorpspolitiek

Episode: Terug in Velp 1968-1970

24. Een nieuw begin in Velp

25. Bouwlust Pinkenberg

Episode: De watergeus van Velp 1970-1984

26. Oranjevereniging Velp-Zuid

27. Geesteskind

Episode: Geest komt tot rust 1985-2001

28. Huwelijk en opvoeding

29. De wereld van Jantje van Velp

30. Een laatste kunstje

Eindbalans         

Gedichten Levensliederen

Geraadpleegde bronnen

Overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Jan Lamberts