Videolinks Bedrijfscultuur / Betriebskultur op YouTube:

Kennis van de taal en van de cultuur zijn dé succesfactoren bij het zakendoen en het onderhouden van (in)formele contacten. Door onbekendheid laat het Nederlandse bedrijfsleven mogelijkheden onbenut bij onze oosterburen. De links naar de filmpjes bieden ondersteuning in de contacten met Duitse partners (en voor de Duitsers met Nederlandse contacten). Productie vond plaats i.h.k.v. een Euregioproject o.l.v. Renie Hesseling.

1. Onderstaande video spiegelt het verloop van een Duitse vergadering met die in Nederland. We tonen (eerst in het Nederlands) dat een vergadering verschilt in systematiek, in het luisteren of meedenken. De wijze van besluitvorming en draagvlak kunnen nog steeds wat afwijken. Het vergaderproces (improvisatie en “bijpraten”) spelen een rol.

2. Onderstaande video spiegelt een Duits verkoopgesprek met de Nederlandse. Hier tonen we (eerst in het Duits) wat in Duitsland de kenmerken zijn. De structuur, voorbereiding en omgangsvormen met een klant komen aan bod. Ook het type (technische) informatie, prijsonderhandeling en besluitvorming (koopovereenkomst).

3. Onderstaande video spiegelt het verloop van een Duitse vergadering met die in Nederland. We tonen (eerst in het Nederlands) dat een vergadering er in Duitsland verschilt in systematiek, in het luisteren of meedenken. De wijze van besluitvorming en draagvlak kunnen nog steeds wat afwijken. Het vergaderproces (improvisatie en “bijpraten”) spelen een rol.

4. Onderstaande video spiegelt de Duitse met de Nederlandse arbeidssituatie. Het Duitstalige deel van de video laat de formele verhouding tussen werkgever en werknemer zien (respect). Kenmerken in het werk zijn: zorgvuldigheid, protocollen en verantwoordelijkheden. In het Nederlandse vervolg komen o.a. aan de orde: de afstand tussen privé en werk, het tonen van initiatief en flexibiliteit. Verschillen tussen beide landen worden minder, maar zijn nog steeds aanwezig.